วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา09.30 น.ที่ห้องประชุมช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 9 เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 7/2561
       โรงพยาบาลสุรินทร์ โดย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ ติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุม สป.สัญจร เรื่องพิจารณา ครม.สัญจร กิจกรรมดำเนินงานเฉลิมฉลอง 100 ปีการสาธารณสุขไทย สรุปสถานการณ์โรคที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 9 เป็นต้น

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

25 เมษายน 2561