วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ และ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 10 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 32 คน เข้าพบเพื่อรายงานตัวมาศึกษาต่อที่ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป

 

 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

27 เมษายน 2561