วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตบริการสุขภาพที่ 9 ณ ห้องประชุมพญาแล 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 5 โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2 /5/2561