วันที่ 3 พฤษภาคม  2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิริเอี่ยมแสง ชั้น  4 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ รพ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมต้อนรับ และ ประชุม ครม นอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่ตรวจราชการ การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วัน แรกแห่งชาติ  เพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไป

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3 พฤษภาคม 2561