วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ "สัปดาห์งดสูบบุหรี่โลก" ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร์


       วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลก และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และสนับสนุนให้มีการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่ สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกในปี พ.ศ.2561 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดคำขวัญว่า “บุหรี่ : ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

30 พค. 2561