วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ เรือนพักญาติ ข้างสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 

        ภายใต้คำขวัญ “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ปรึกษาเภสัชกร” โดยมี ภญ. อนงค์เนตร อิทธิปรัชญาบุญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กล่าวรายงาน, ผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประกอบไปด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่และภาคประชาชน ซึ่งภายในงานฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กลุ่มงานเภสัชกรรม, คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา, กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสุรินทร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเดินรณรงค์ ให้ความรู้เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล บริเวณกลุ่มงานผู้ป่วยนอก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่มา :https://www.facebook.com/pg/srnhospital/photos/?tab=album&album_id=1992924214060353

25 มิถุนายน 2561