วันที่ 22 มิถุนายน 2561เวลา 09.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าหน้าที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ กิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย นำคณะพระภิกษุ สามเณร และ ประชาชนในพื้นที่ มาร่วมโครงการโดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ จากแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ กิจกรรมการสาธิตอาหารลดหวาน มันเค็ม การรณรงค์อนามัยสิ่งแวดล้อมภายในวัด เป็นต้น


        นอกจากนี้โรงพยาบาลสุรินทร์ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ส่งพนักงานพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 50 คน มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดวัดศาลาลอย เพื่อรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด เช่น ทำความสะอาดบริเวณวัด กำจัดขยะ การควบคุมสัตว์นำโรค

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////