วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ โดยมี นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี , คณะทำงาน และผู้ร่วมงาน ในโอกาสที่ทางมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ , โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 
       

       โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสฯ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม สอน/สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 – 60 ปี สามารถตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง และหากตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองแล้วพบว่ามีความเสี่ยง ก็จะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมที่มีประสิทธิภาพ (Mammograme) เพื่อค้นหาโรคและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

 

 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

28 มิย.2561