วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เวทีไผทสราญ จ.สุรินทร์, นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก” อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมฯ ประกอบไปด้วย การให้ความรู้ และขบวนพลังมวลชน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก, ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก, สร้างกระแสและปลูกจิตสำนึกในเรื่องการกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รอบเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่มา:http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=113442