วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายกฤษณุ เหลืองพิบูลย์กิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมโรงพยาบาลสุรินทร์ จิตอาสาทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์ โดยมีนพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน


        นพ.ประวีณ กล่าวว่าปัจจุบันการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงที ถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็ว และถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิต และกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////