โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ชมรมวิ่งจังหวัดสุรินทร์ และชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “แสงนาใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” ณ ตึก 100ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 5.30-8.30 น.

 

ประเภทการแข่งขัน ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อและ เหรียญที่ระลึก สมัคร VIPจะได้ ล็อตเตอรี่เพิ่มอีก 1 ฉบับ
o สมัครเดินเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 400 บาท
o สมัครวิ่ง 10 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 500 บาท
o สมัครปั่นจักรยาน 36 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 500 บาท
o สมัครเดินเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร VIPยิ่งให้ยิ่งได้ ค่าสมัครท่านละ 2000 บาท
o สมัครวิ่ง 10 กิโลเมตร VIPยิ่งให้ยิ่งได้ ค่าสมัครท่านละ 2000 บาท
o สมัครปั่นจักรยาน 36 กิโลเมตร VIPยิ่งให้ยิ่งได้ ค่าสมัครท่านละ 2000 บาท
มารับเสื้อในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ให้นาหลักฐานมารับเสื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร. 044-511757ต่อ 555,777 หรือ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุรินทร์ คุณภสินีย์ นากดี โทร 044-511757 ต่อ 22780-81,083-9549264