นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดจัดระเบียบหน่วยงานของตนเอง ทุกหน่วยงาน... ในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน โรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่งจะมีพิธิเปิดโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสุรินทร์ และเวลา 15.30 น. เชิญร่วมออกกำลังกายพร้อมกัน ณ อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสุรินทร์

........................................................................................................................

1 ตุลาคม 2561