ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท Implant พิเศษ Ortho และ Neuro จำนวน 18 รายการ