วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ขับเคลื่อนคณะกรรมการดำเนินงาน พัฒนาระบบ Service Plan สาขาตาของเขตสุขภาพที่ 9 (เขตนครชัยบุรินทร์) ปีงบประมาณ 2561