วันที 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=103764