นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดโครงการ ร่วมใจ ร่วมพลัง ทำความสะอาด ครั้งใหญ่ มหกรรม "Big Cleaning Day"