นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561