นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561