นพ.ประวีณ ตัฒฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว "เตือนภัยประชาชนชาวสุรินทร์" ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคที่มาฤดูหนาว และมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่2561 พร้อมทั้งกล่าวอวยพรประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ที่จะถึงนี้