คลินิกหมอครอบครัวสระโบราณ พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสุรินทร์ ประชาชนในพื้นที่สามารถรับบริการได้ที่นี่ เสมือนมารับบริการที่โรงพยาบาลสุรินทร์ “สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” #ลดความแออัด

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital/photos/a.848542905165162/2563483880337714/?type=3&theater