โรงพยาบาลสุรินทร์จัดทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน
       วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน ณ ลานพุทธอุทยาน สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดบ้านเฉนียง (โคกหม่อน) มารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง และยารักษาโรค โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ หัวหน้าหอผู้ป่วยต่างๆ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชน ผู้มารับบริการร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ต่อมา เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย อาคารสงฆ์อาพาธ (อาคาร16) นพ.เฉลียว สัตตมัย นำคณะเจ้าหน้าที่ฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูสุทธิวิโมกข์ เจ้าอาวาสวัดบ้านเฉนียง จากนั้นผู้ร่วมงานกรวดน้ำรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

.............................................................................................................................

 

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital/