โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


       วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนางณัฐรดา ทองสุทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธิดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 
       จากนั้นเวลา 19.00 น. เมื่อประธานในพิธี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาถึง ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ จากนั้นประกอบพิธีจุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากนั้นทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

 

..............................................................................................................................

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital