วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปิด การยกฐานะ และการขยายหน่วยบริการสุขภาพ โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสา​ธารณสุข​ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข ชั้น 5 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทราวงสาธารณสุข

 

 

 

 

************************************************************************************************

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital