โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “Safe blood for all – โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ”


       วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นพ.ประวีณ-พญ.ดวงแก้ว ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วย นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์, นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 และกล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ณ งานคลังเลือด ชั้น 2 อาคารพยาธิ โรงพยาบาลสุรินทร์ 


       ทั้งนี้ โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ งานคลังเลือด ชั้น 2 อาคารพยาธิ โรงพยาบาลสุรินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 044-511757 ต่อ 17202

 

 

 

 

************************************************************************************

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital