นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำทีม คป.สอ.เมืองสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฎิบัติงานด่านชุมชน ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์