วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2561 : Happy New Year 2018 (มนต์รักดอกการบูร-สรูล สรูล กรุ๊ป กรุ๊ป คะเนีย) โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์และครอบครัว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงของหน่วยงานต่างๆ พร้อมลุ้นรับรางวัลของขวัญปีใหม่ และมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีการจัดระเบียบ 5ส (เกณฑ์สะอาด) ได้อย่างดี โดยแบ่งประเภทดังนี้ หน่วยงานขนาดใหญ่ ได้แก่ อาคาร 14/5, หน่วยงานขนาดกลาง ได้แก่ อาคาร 4/3, หน่วยงานขนาดเล็ก ได้แก่ อาคาร 5บน และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ณ บริเวณลานจอดรถ OPD ใหม่ 9 ชั้น โรงพยาบาลสุรินทร์