โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดคลินิกหมอครอบครัวสระโบราณ เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์ 
        วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัวสระโบราณ เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์ (Primary care cluster) ภายใต้แนวคิด “บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน และ นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้


       

       โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มีการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุริยกานต์ ให้เป็น PCC สุริยกานต์ ประกอบด้วยทีมสุริยกานต์และทีมสระโบราณ เป็นทีมงานดำเนินงานในรูปแบบของสหวิชาชีพ ที่รับผิดชอบพื้นที่และประชากร ชัดเจน โดยใช้สถานที่ตั้งแห่งเดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ.2561 โรงพยาบาลสุรินทร์จึงได้มีการดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณมูลนิธิพัฒนาอิสาน ให้เป็นสถานที่ตั้งทีมสระโบราณ เพื่อรองรับประชากรในเขตชุมชนสระโบราณ หมอกวน ไตรรงค์ โนงปริง มั่งมีศรีสุข ปทุมเมฆและศรีผไทสมันต์ ให้สามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ และเพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital