ผู้อำนวยการโรงพยบาลสุรินทร์ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร 2 / 2562 ที่จังหวัดนนทบุรี