วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. พลเอกธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อส่งมอบบ่อบาดาลพร้อมระบบกรองน้ำ ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งระบบกรองน้ำตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 จนแล้วเสร็จเมื่อตอนเช้าของวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ และคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมในพิธีส่งมอบในครั้งนี้

 

 

 

 

 

************************************************************

ที่มา:https://www.facebook.com/srnhospital