วันนี้ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และระบบกรองน้ำ จำนวน 8 บ่อ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา ซึ่งทางโรงพยาบาลสุรินทร์ต้องการให้คุณภาพน้ำที่ได้ เทียบเคียงกับคุณภาพน้ำประปาให้มากที่สุด

 

 

***********************************************************************************************

ที่มา:https://www.facebook.com/srnhospital