ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ ส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคลในวันที่ 18 หรือ 19 มค.61ณ ห้องประชุมสระโบราณ พร้อมรับฟังการชี้แจงโครงการ Happy Money จากจนท.ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสุรินทร์ เกี่ยวกับการให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยราคาถูก 1.99 บาท ด้วยค่ะ (โครงการความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกับธนาคารไทยพาณิชย์)